Å finne det Gud har lagt ned i deg

Send meg en melding

Frø med mulighet for vekst

Gud har plantet frø i deg, frøene er hva du skal utrette i livet. For at du skal finne ut hva din Gudgitte hensikt, må du la dette frøet få vokse fram. Du har mulighet til å se hva det er og se at det blir til det Gud har tenkt i livet ditt.

Noen lar ikke dette vokse fram, de finner aldri ut alt Gud har for dem. Dersom du kommer til Gud og holder deg nær til han og gir han lov til å komme med sine tanker og sine veier, gir du Han tillatelse til at det skal få lov til å vokse fram. Se hva Gud sier her:

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker…slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.» Jesaja 55,6-11

Bruker du tid med Gud og søker hans tanker for ditt liv, vil du åpne hjertet ditt for åpenbaring og hans veier for deg. Han deler gladelig og villig med deg når du søker Han. Dersom du søker Gud, skal du finne Han. Du skal kjenne at Han er med deg. Du skal kjenne at ved å bruke tid med han, vil du bli mer kjent han og hans veier for deg blir åpenbart. Når Gud har lagt noe i deg, vil det aldri forsvinne, det vil bare bli sterkere og sterkere etterhvert som du går sammen med Han.

«Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten... og gjøre kjent for dere det som skal komme.» Johannes 16,13

Du har en hensikt med livet ditt, en grunn for at du lever og er til. Er du blitt kjent med hva Gud hadde til hensikt for deg? Han ønsker å gjøre det kjent for deg. Han ønsker å vise deg det han har for framtiden din. Les gjerne også: Få resultater av stilletiden med Jesus

Gud har lagt noe unikt ned i deg

Gud har skapt deg til å bære frukt og det er for at du skal være til betydning for andre mennesker. Denne frukten er perfekt, det er blant annet glede, fred, godhet, tålmodighet og kjærlighet. Disse egenskapene kommer fram i alle som bruker tid med Han. Det skjer med alle, men du har også unike gavene som Han gir ut forskjellig etter de talentene Han har lagt ned i deg.

Når du begynner å lytte til Gud, vil du begynne å stole på at Han er sannheten og at Han er god. At han gjør alt i sin kjærlighet og han har en fantastisk framtid for deg og gir håp. Jesus elsker å øse ut av disse gavene til deg.

Når du søker Gud vil fullkommen glede og fred fylle hjertet ditt. Du har det godt og du blir mer nysgjerrig på det livet Han har. Mye av det Gud har lagt ned i deg har ikke kommet til syne enda, det er som små frø som ligger tilgjengelige for vekst. Den eneste måten å se at det blir vekst er ved at du kommer til Jesus og søker dette livet. Han vil åpenbare mer og mer av det som er lagt ned i deg, som er akkurat for deg. Det betyr at du ikke trenger å sammenlikne deg med noen, for din plass er helt unik og du tar ikke plassen til noen og heller ingen andre tar din plass.

Bruker du tid med Gud, vil hjertet ditt holdes i perfekt stand til å bære fram og se vekst i disse frøene. Du har kanskje sett glimt av noe du drømmer om, noe i fremtiden som venter på deg. La det ligge der og du har alt som skal til for å se at dette vokser fram. En dag kommer det til syne og vil det bli virkelighet i livet ditt. Les også: Fra drøm til virkelighet

Jesus har gjort alt ferdig for at du skal trø rett inn i det han har for deg. Men du må åpne opp for hans felleskap og åpne opp for hans vei i deg. Når du kommer nær til Gud, betyr det det samme som at du nærmer deg det som ligger i deg og det som han har skapt deg til å være.

Jeg tror hvis vi hadde forstått hvor god Jesus er og de gode planene han har for oss, ville vi lagt ned livet vårt for han og fulgt han. Det er en prosess og vi må gi det tid til å vokse fram. Ett tre blir ikke ett tre med frukt over natten. Det trenger tid for å vokse og de begynner alle som små frø. Vekstprosessen begynner/fortsette når du tar deg tid til å hvile i Jesus, og lar han gjøre jobben. Han vil lede deg og du skal kjenne sannheten over ditt liv.


Gud passer på at frøene vokser

Gud som er vingårdsmannen passer på at du har en god og fruktbar jord i hjertet ditt, slik at frøene som er lagt ned i deg kan begynne å vokse fram. Vi har forskjellige ting vi skal utføre og det vil være noe som oppfyller det du lengter etter. Det han har lagt ned i deg er det du lengter etter å gjøre. Derfor kan du stole på at du ikke blir satt til noe du ikke passer til eller som du ikke ønsker. Det er noe som ligger så naturlig for deg og som bare legger seg til rette for deg dersom du tar små skritt i tro på det han har lagt der.


Gud har lagt ned i meg ett ønsker om å skrive og formidle. Det var mange år jeg ikke viste at det var noe Gud hadde lagt ned i meg. Men jeg brukte tid med Jesus alene, skriver jeg ned det som blir dukker opp i tankene mine og jeg har skjønt at dette er noe som Gud ønsker at jeg skal gjøre. Det utvikler seg mens jeg går inn i det han har for meg. Jeg har merket at når jeg bruker tid i stillhet til Gud dukker det opp tanker og idèer på det han har lagt ned i meg. Jeg trenger ikke streve, for når jeg er villig til å bruke tid med han og gjøre det som jeg kjenner Gud legger der i hjertet mitt, blir det helt naturlig.

Når jeg fortsetter å presser på og åpner opp for min Gudgitte hensikt, vet jeg at det kommer til å bli sånn som han har tenkt. Ikke for at jeg er noe flink i meg selv, men fordi jeg lar han forme meg og går på det han legger ned i mitt hjerte. Sånn er det for deg også.

Jeg tror når du begynner å bruke tid med Gud, vil dine gudgitte talenter mer synlige, det kommer kraft i dine naturlige talenter, du bli mer og mer bevist på det som ligger i deg. Og du kan med frimodighet trø inn i det han har for deg.

Det er når du i tro går på det du ikke ser rundt deg enda, at du beveger deg den veien slik at du kan se at drømmen som er lagt ned i deg blir virkelig.

Håper dette ble til oppmuntring for deg. Del gjerne med en venn

Ting som skjer framover: 

- Jeg skal ha nytt kurs i "å lytte til Guds stemme" i Mars, så hvis du ikke har fått med deg det enda, så burde du bli med da.

-Til høsten 2022 kommer ett helt nytt kurs jeg skal ha "Styrk din selvtillit". Hvis dette er noe for deg, kan du glede deg, for de vil gi resultater inn i livet ditt.

Kristin