Hvordan blir du helt ren fra all synd?

Send meg en melding

Stor eller liten synd

De fleste mennesker er vel enige i at visse ting er galt og bør være straffbare å gjøre. For eksempel å drepe noen? Eller voldta noen? Eller mishandling? Vi har alle ting som vi ikke godtar, som vi syntes er ille. Vi rangerer gjerne hva som er stor og liten synd.


Godtar du å snakke stygt om andre? Hva med å fuske på jobb eller på en prøve? Hva med å lyve litt? Hva med å ta noe som ikke er ditt? Hvor går dine grensene for hva som er galt å gjøre? Selv om vi kan si at all synd er synd, så rangerer vi nok hva som er mer alvorlig og grov synd framfor det vi tenker ikke er så farlig.


Ingen er uten synd

Det er ikke en eneste av oss som er uten synd. Jeg tror det er fort gjort å godtar synd i vårt eget liv, tenker at det ikke er så farlig og så kan vi fort fordømmer synd i andres liv.


Det er så ofte jeg kunne ønske å være helt perfekt, gjøre alt rett og tenke helt rett hele tiden. Men jeg klarer det ikke, og jeg tror ikke du heller klarer det😳. Det går ikke en dag tror jeg uten at jeg tenker eller gjør noe jeg ikke burde ha gjort. Jeg prøver å leve helt rett, men så strekker jeg ikke til. Selv om jeg har merket at jeg blir bedre og karakteren sin endrer seg i positiv retning. Men jeg merker at jeg ikke blir helt perfekt. Det som er det fine med det, er at Jesus ser til hjertet, Han ser hva jeg ønsker, hva jeg lengter etter. Og han er mer enn villig til å rense meg hver eneste dag og han hjelper meg videre. Det gjør at jeg trenger Han.


Så for å bli renset er det ikke på grunn av at du klarer å gjøre alt helt rett. Det er gjennom troen på Jesus, og det er fordi Han har tatt på seg alt det gale vi har gjort og kommer til å gjøre, at vi kan være rene, selv når vi ikke strekker til 🙌 .


Hvordan blir vi tilgitt?

Det finnes ikke en eneste synd Gud ikke kan tilgi. Er du en av dem som har gjort noe du ikke kan tilgi deg selv for? Eller du tenker dette vil ikke Gud tilgi, så er ikke det sant. Gud vil mer enn gjerne tilgi deg og rense deg for det. Han glemmer det. Selv om du kan huske på det. Har du bedt Gud om tilgivelse, velger han å glemme det, som om det ikke er skjedd.  Se på dette som står i bibelen:


«Men nå har Gud vist oss en annen måte vi kan bli skyldfrie for Ham på, uten å oppfylle alle budene... For i Guds øyne blir menneskene rene på grunn av Jesu død for menneskeheten. Gud ser i nåde til alle som kommer til tro på Jesus. Her er det ingen forskjell, for alle mennesker har syndet og mistet fellesskapet med Gud. Likevel gjør Han oss helt rene og skyldfrie, og det helt ufortjent, gjennom at Jesus har kjøpt oss fri fra synden. For Gud ga oss Jesus som et offer for vår synd. Ved å tro på Jesus og at Hans blod ble gitt for deg, blir din relasjon til Gud gjenopprettet. For Gud har tålmodig sett bort fra menneskers tidligere synd i påvente av at Jesus skulle påta seg alle menneskers straff – slik viste Gud at Han var rettferdig og lot alle mennesker som tror på Jesus, bli rene.» Rom 3, 21-24 (hverdagsbibelen)


Dette betyr min kjære venn at dersom du tror på at Jesus har død for deg, så er du helt ren og rettferdig på grunn av troen din, ikke fordi du gjør alt helt perfekt.


Kan begynne på nytt hver dag

Jeg tror av og til vi kan glemme hvor god og nådig Gud er. Vi kan så fort fordømme oss selv og andre. Gud vil bare at du skal komme til Han med det, for å sette deg i frihet for det som er skjedd. Du får lov til å begynne på nytt hver eneste dag. Sannheten er at Jesus døde for at du skal få tilgivelse for alt du har gjort og noen gang kommer til å gjøre. Han vil at du skal ha det godt og vil at du skal komme til han med det som tynger deg ned, så du kan bli renset og satt i frihet.


Når du blir minnet på noe som ikke burde være i livet ditt, så er det ikke for å fordømme deg, men for at du skal bli ren og fri på innsiden. Det er gjerne noe Gud anbefaler at vi slutter med for det er med å ødelegge for oss. Vi kan innrømme overfor Gud hva vi har gjort (han vet det jo uansett). Komme til han med det og la han ta det helt bort. Og han vil hjelpe deg så du ikke skal gjøre det mer. Og om du skulle gjøre det igjen, så kan du komme til han igjen.


Noen legger tunge byrder på andre

Noe av det verste Jesus visste, var når mennesker gikk rundt og trodde de selv var bedre enn andre og så trykket de andre folk ned. Han sa dere legger tunge byrder på andre og framhever dere selv. Se på denne historien Jesus fortalte:

«To mennesker gikk inn i tempelet for å be. Den ene var en fariseer som studerte i tempelet, og den andre var en toller. Alle så på tollerne som syndere, fordi de alltid tok inn mer penger enn de skulle. Fariseeren sto for seg selv og ba: ‘Gud, jeg takker Deg for at jeg ikke er en synder slik som andre mennesker, slike som stjeler, er urettferdige mot folk, begår utroskap eller slik som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir Deg ti prosent av inntekten min.’Tolleren, derimot, sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot Himmelen, men slo hendene for brystet i fortvilelse og sa: ‘Gud, vær barmhjertig og nådig mot meg, for jeg er en synder!’Det skal dere vite: Det var denne ydmyke mannen som gikk hjem igjen med et rent hjerte, ikke den første.» Luk 18, 9-14


Jeg tror vi kan ha godt av å ta litt tid å se inn i vårt eget liv, ikke på alle andre. Jesus er den eneste som har levd uten synd i livet sitt. Alle vi andre er syndere. Vi trenger Jesus for å bli satt helt i frihet. Kommer vi til han renser han hjertene våre.


Jeg må jobbe med å ikke snakke stygt om andre eller fordømme noen for at de handler galt. Men jeg vet at det er tilgivelse for meg og Gud elske når vi kommer til han med våre svakheter og mangler.


Uten fordømmelse

Tenk så deilig å kjenne at du ikke trenger å kjenne på fordømmelse? Jesus sa at de som er i Han er det ingen fordømmelse.  Han fordømmer deg ikke og vil aldri trykke deg ned. Men han vil rense deg fra det som trykke deg ned, så han kan løfte deg opp. Han vil at vi skal innse at ingen er uten synd og trenger Hans frelse. Vi trenger å komme til han med det som har gått galt i livet.


«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8,1


Gi fra deg synden og få rettferdighet tilbake

Når vi går rundt å bærer på synd, så er det med å ødelegger for oss selv (og andre). Vi kan bli tynget ned og ikke ha det godt på innsiden. Kanskje er tiden inne for å gi det fra deg. Ta gjerne litt tid til å skrive ned det som plager deg, skriv ned alt du kommer på og vær helt ærlig med deg selv. Og du kan også si til Jesus at han skal minne deg på det som ikke er bra for deg i livet ditt. Det krever at vi ydmyker oss. Når du har gjort det kan du kast hele arket i peisen eller rive den i stykker og hive den i søpla. Det er så lett å få tilgivelse, det er å gi det til Jesus og la Han gi deg sin rettferdighet.


Du kan bli helt ren fra all synd. Få ett rent hjerte som Jesus sa. Som øst er fra vest tar han syndene bort fra deg.


Ha en velsignet dag.

Del gjerne med venner.