Tankene du har påvirker hvordan livet ditt er

Send meg en melding

Tenker du noen ganger over hva du tenker?

Tenker du over hvordan tankene dine påvirker hva du sier og gjør. Det påvirker igjen hvordan livet ditt blir? Er du klar over at du at du kan bestemme selv hva du vil tenke og ta kontroll over det?


Det går an å ta vekk de tankene du ikke vil ha og erstatte de med tanker du vil ha. Hvordan tenker du om deg selv, og hvordan du tenker om andre? Svaret på det vil si mye om hvordan du lever livet ditt og hvordan relasjonene dine er til de du har rundt deg.


Det du tenker om en person vil påvirke hva du sier om denne personen, hvordan du forholder deg til han/henne, og du kommer til å handle på det du tenker. Det du tenker om deg selv vil påvirke hvordan du har det med deg selv.


Det kan hjelpe å tenke over hva du tenker. Hvordan du tenker vil påvirke deg framover. Du kan nekte å tenke negative tanker om deg selv og andre. Og erstatter de med gode tanker. Det er da du overvinner det onde med det gode.

Ikke godta alt du tenker

Du kan godtar alle tankene du får og lever ut fra dem. Det gjør at du kan bli påvirket av negative tanker om andre og deg selv. Jesus elsker alle mennesker og vil at vi skal gjøre det samme. Når du ikke klarer det, kan du prøve å klare det! Du kan begynne med en liten endringsprosess i tankene. Du kan ta de tankene som ikke er i godhet og kjærlighet til andre og erstatte det med gode tanker om de.


Det er ikke mennesker vi skal kjempe mot, men onde krefter i himmelrommet og kreftene kommer å påvirker oss til å tenke stygt om andre.


«For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» 2. kor 10, 4-5.

Når noen gjør noe mot deg, er det fort å tenke stygt og nedlatende mot dem. Jeg tror vi må øve oss opp å ikke gå imot mennesker, men begynne å velsigne og tenke godt om de. Jeg vet at det er utfordrende og vanskelig, men det vil gjøre veldig godt.


Jeg var selv kritisk overfor andre mennesker og meg selv, jeg måtte begynne å rydde opp i tankene mine overfor meg og andre mennesker. Det er mulig å snu tankegangen.  

Gå imot det onde med det gode

De tankene som ikke er i tråd med Guds anbefalinger skal du ta tak i å erstatte de med Hans tanker overfor mennesker.  Det koster, men det er verdt det. Du må gå mot onde med det gode. Det er sånn mennesker skal se at du er annerledes og god. Når du leser Guds ord og følger Hans råd at du er i Hans kjærlighet og gleden din blir fullkommen. Se på disse versene:


«Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt fast på min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.» Joh 15,10-11


Derfor er det ikke bare bra for de menneskene som er rundt deg, men det er godt for deg selv og du skal kjenne at du får glede av å gjøre det.


Jeg begynte å ta tak mine egne tanker da vi var på bibelskole på Hawaii. Jeg ba Gud minne meg på når jeg tenkte tanker om andre som jeg ikke burde ha. Og jeg ble oppmerksom på hva jeg tenkte om andre. Jeg ble bevisst på når jeg tenkte tanker om andre som jeg ikke burde ha. Jeg bevist på når dømte andre mennesker jeg ikke en gang kjente. Jeg kjente igjen negative tanker og begynte å erstattet de med gode tanker om de.


Det ble starten på en endring til noe veldig godt i mitt liv. Det var ikke bare når mennesker var stygge med meg at de stygge tankene kom. Fordommer kunne komme når som helst.

Dårlige tanker fører til dårlig frukt

Vi må velge å ikke trykke andre ned i tankene våre. For slike tanke fører til ord og handling, og vil vise at vi produserer dårlig frukt i livet vårt. Men den gode frukten kommer av å gå på Guds ord og holde oss nær til Jesus og la Hans tanker bli våre tanker overfor oss selv og andre mennesker.


Da jeg begynte å gjøre det. Jeg la merke til de tankene jeg ikke ville ha, og erstattet de med gode tanker om mennesker. Det har gjort at jeg mer naturlig tenker godt om andre nå. Det er fortsatt noe jeg jobbe med, når de dukker opp, så er jeg rask med å kaste denne tanken ut og erstatte det med noe godt. Dette vil gi oss ett godt liv. Det vil gi oss gode relasjoner rundt oss.


Nå du begynner å erstatte nedlatende tanker om deg selv og andre, vil du reagere når andre snakker stygt om noen og du ønsker ikke å være en del av det. Når vi gjør det Gud anbefaler er vi som en mann/kvinne som bygger huset på fjell, når motstand og kamper kommer står du trygt. De som ikke bygger huset på fjell er utrygge når motstanden kommer. Men Gud ønsker av vi bygger oss opp til å være trygge gode mennesker som ikke så lett lar oss vippe av pinnen. Du kan være den som velger det som er rett, også når det er vanskelig. Jesus vil gi deg ett godt liv, fullt av fred og glede. Du skal være lykkelige i det du gjør. Se på disse versene:


«Derfor - hver den som hører disse mine ord  og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.» Matt 7, 24-27


Enda ett løfte som du vil få dersom du gjør det Gud anbefaler deg er dette:


«Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Salme 1,1-3.


Dersom du går rundt med hevntanker, nedlatende tanker og fordømmende tanker så er det å gi etter for ondskapen som er så stor del av verden i dag. Du kan velge å være annerledes. Gud anbefaler oss at godheten skal råde i hjertene våre. Han ønsker at vi kjenner igjen tanker som er onde og erstatte de med det gode. Da skal du se du er med på å snu atmosfærer rundt deg.

Les også om å bevare hjertet ditt: https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/bevar-hjertet-framfor-alt-du-bevarer

Og hvis du kjenner på fordømmelse og skam: https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/kjenner-du-pa-fordommelse-og-skam


Håper du fikk noe ut av dette. Skriv gjerne en kommentar.

Del gjerne med venner som vil ha glede av dette.


Dersom du vil vite når jeg poster ett nytt innlegg kan du gå inn på facebook å like siden Kristin L Berge, der poster jeg alltid nye innlegg.


Ha en velsignet dag💞.

K