Tenk over hva du tenker

Send meg en melding

HVA TENKER DU PÅ?

Det er viktig å stoppe opp og tenke over hva du tenker. Du bør ikke godta alle tankene som faller inn i hodet ditt. Det er så lett å tenke de tankene som kommer inn og godta dem som dine egne. Tankene har makt til å styre retningen på livet ditt. Derfor er det så viktig at du noen ganger ser litt på hva du tenker eller tillater deg å tenke. 

ENDRINGER MÅ BEGYNNE I TANKENE

La oss se litt på hvordan mine tanker var i 20-årene Jeg var ofte kritisk overfor andre mennesker. Jeg hadde vanskelig for å elske meg selv. Jeg klarte heller ikke elske Gud eller andre slik jeg burde. Jeg kunne hisse meg opp over småting, jeg ble fort fornærmet, jeg ble ofte sint og jeg ble fort irritert over ting som skjedde rundt meg. Dette endret seg da jeg begynte å ta tak i tankene mine og endre på dem med Bibelen som rettesnor. Jeg måtte begynne å endre tankene for at det skulle skje en endring i livet mitt. 


DU MÅ LÆRE DEG HVA SOM ER HENSIKTEN BAK EN TANKE

Bibelen sier at vi kan ta en tanke til fange. Vi kan lære å gjøre det. Vi kan lære å bli oppmerksomme på hva vi tenker. Hva er gode tanker, og hva er onde tanker? Hva er oppbyggende tanker, og hva er nedbrytende tanker? Hva ønsker du å tenke? Dersom du får impulser du ikke ønsker å tenke, hva gjør du da?

MÅ ØVE DEG

Hvis jeg går inn på et treningssenter og trener én gang, er jeg ikke sterk resten av livet. Jeg må fortsette å trene. Det samme gjelder tanker jeg ikke burde ha: Jeg må regelmessig øve meg opp til å gjenkjenne det som ikke er godt, og kaste det ut av hodet. Et eksempel kan være at jeg tenker noe negativt om en person. Istedenfor å godta denne tanken velger jeg å heller lete etter gode ting ved personen. Det er ikke sånn at jeg aldri mer tenker stygt om noen, men jeg prøver å ta tak i alle uønskede tanker og erstatte dem med det jeg ønsker å tenke. 


Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. (2 Kor 10, 4–5)

HVA ER HENSIKTEN BAK EN TANKE?

Det som hjalp meg masse, var å tenke hva som er hensikten bak en tanke. Så at når jeg irritert meg på noen, «Så utrolig irriterende at han gjør det.» Har du noen du blir irritert på? Gå inn å tenk på de tankene du produserer da. Så tenker du er det gode eller onde hensikter bak disse tankene? For bibelen sier at vi kan ha både onde og gode tanker. (Les gjerne samtalen Peter hadde med Jesus, i Matteus 13, 16-20). Å bli irritert på noen produserer gjerne tanker om den andre personen som ikke er godt. Disse tankene fører ikke noe godt med seg og det er ikke bra for oss selv eller den andre personen at du irriterer deg. Jeg vet at du tenker, men det er jo helt normalt og det er jo så mange irriterende mennesker. Hvordan skal jeg klare å ikke irritere meg? Hvis du ønsker å gjøre det bibelen sier, så sier den at du skal elske din neste, og din neste er alle de du har i livet. For å elske mennesker må vi produsere gode tanker om de, for det vil føre til gode handlinger overfor dem. Skal du klare dette, må du gå inn å tenke over hva du tenker om personer, og ta en tanke av gangen til fange. 


Vi må legge merke til hva vi tenker, om tankene er for oss eller mot oss. Er de til framgang, eller er de med på å ødelegge for oss? Er tankene i tråd med det Gud har for oss, eller det stikk motsatte? Stopp opp noen ganger og reflekter litt over hva som foregår oppe i hodet ditt: Liker du tankene dine, eller foretrekker du å tenke annerledes?


TANKER KAN BYGGE SEG OPP SOM FESTNINGSVERK

Det kan til og med bli digre festningsverk av negative tanker i hodet vårt, kanskje rettet mot en vi ikke liker eller er irritert på eller kanskje noen som har gjort deg noe vondt. Vi kan bygge og bygge på disse tankene, helt til det har reist seg opp noe stort mot denne personen i tankene våre. Hva sier Jesus at vi skal gjøre? Jo, vi skal elske alle mennesker. Bibelen sier at alt som er stolt og stort og som reiser seg mot kunnskapen om Gud, må vi gjøre noe med. Vi kan fange den negative tanken og gå aktivt imot den. Når jeg da tenker negativt om denne personen, så går jeg inn og erstatter det med 3 gode ting om denne personene. Så når noe negativt kommer, så minner jeg meg selv på det gode med denne personen. Dette gjelder alle tanker som har negativ opprinnelse, dette er bare ett eksempel der jeg måtte ta ett tak. 


BEKYMERER DU DEG MYE?

Et gjennomsnittsmenneske tenker cirka 60 000 tanker i døgnet. Og forskning viser at cirka 85 % av tankene er bekymringer. Da har vi 51 000 tanker med bekymringer i løpet av én dag. Går det an å bli kvitt bekymringer? Ja, bibelen sier at vi ikke skal bekymre oss for noe, men legge alt over på Jesus (1 Pet 5,7). Tenk om vi kunne byttet ut bekymringene med gode, fredelige tanker! Hvordan ville livet blitt da? Det er det Bibelen oppmuntrer oss til. «Er det mulig?» Ja, jeg tror virkelig det. 


DU KAN VELGE HVA DU VIL TENKE

Jeg begynte å velge tankene mine nøye. Mesteparten av livet tenkte jeg ikke over hva som befant seg i hodet mitt. Jeg bare godtok det som falt meg inn. Jeg visste ikke at både Gud og fienden kunne komme med tanker inn i sinnet mitt, og jeg visste ikke at jeg selv kan velge hva jeg ønsker å tenke. Mye av det som ødela for meg, var løgner fra fienden. Den onde kan kontrollere livet mitt hvis jeg godtar de onde tankene som kommer inn.

SI DEG ENIG MED GUDS ORD

Jeg hadde problemer fordi jeg ikke hadde lært meg å rette tankene mine etter Guds ord. Jeg kunne ha tanker som var med på å bryte meg og relasjonen rundt meg ned, de var ikke produktive på en god måte. Min indre stemme kunne si nedbrytende ting som «dette får jeg ikke til» eller gi meg kritiske tanker overfor andre mennesker. Jeg kunne legge skylden på andre for at jeg ikke hadde det godt. Jeg måtte forandre måten jeg tenkte på. Jeg måtte ta kontroll over tankene. Jeg måtte ta til fange uønskede tanker. Jeg måtte begynne å skape framtid og håp for meg selv. Jeg visste at Gud elsker alle, så jeg ønsket ikke å kritisere eller trykke andre ned i tankene mine. For det hindret meg fra å elske dem.


DINE TANKE DEFINERER HVEM DU ER


For slik han tenker i sitt indre, slik er han. Ordspråkene 23,7

Hvis disse ordene er sanne, så er dette også sant. Når jeg tenker fordomsfulle tanker, er jeg fordomsfull. Når jeg tenker onde og nedbrytende tanker om andre, er jeg ondskapsfull og nedbrytende mot andre. Dersom man tenker gode og omtenksomme tanker om andre, er man en god og omtenksom person. Jeg var ikke klar over at tankene styrer hvem jeg er, at de styrer livet mitt.


Jeg har så mye jeg øsnker å si om hvor viktig dette er. Dersom du ble enda mer interessert i dette, kan du gå inn på facebookgruppen Stepp Opp og få med deg ett gratis webinar jeg skal ha der til fredag 15. Oktober 2021. Dersom du leser dette etter fredag, kan du likevel gå inn å se det i opptak. 

Bli med på facebookgruppen Stepp Opp her. 

Vi har fått myndighet til å rive ned tanker som har vokst seg store som festningsverk. Når vi legger merke til en tanke vi ikke vil ha, kan vi nekte å tenke dem. Vi kan øve oss opp så vi blir gode på dette. Når vi har bygget et festningsverk i tankene som ikke er i overensstemmelse med Gud og hans ord, må det rives ned for at vi skal kunne vokse videre med ham.

Hvis du ønsker å lese mer om dette, bør du kjøpe boka «Kampen foregår i tankene» her. 


Ha en veldig fin dag.