Kommer snart for salg!

Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.

Kommer snart for salg!

Kampen foregår i tankene

Det er lurt å tenke gjennom hva som befinner seg i tankene dine. For dine tanker styrer dine handlinger og dine handlinger blir til slutt ditt liv. Det er lurt å gå inn å tenke hvorfor du har disse tankene og om dette er tanker du virkelig ønsker å ha. Vi har makt til å velge hva vi ønsker å tenke. Du kan lære deg å avsløre dersom du har trodd på noe som ikke er sannhet. Når sannheten kommer inn, vil det sette deg ut i frihet. Du må lære deg å avsløre hvordan fienden jobber i deg og motarbeider deg. Du må vite hvordan han angriper deg og hvordan du kan bekjempe ham. Fienden prøver å ødelegge det gode Gud har for deg. Du bør legge merke til hva du tenker. Denne boka kan hjelpe deg med å utkjempe kampene dine slik at du vinner dem. Kampene du vinner, når du vet hvordan du skal kjempe. Du kan lære deg å bli stående gjennom prøvelser. Kristin har en personlig og praktisk måte å formidle budskapet på, så du kan kjenne deg igjen og enkelt ta det i bruk i ditt liv.

Kommer snart for salg!

Inn i Guds nærhet

Denne boken handler om å komme inn i Guds nærhet, lære å høre Hans stemme og hva som skjer når vi tar oss tid til å bli kjent med Ham personlig. Den er konkret og praktisk, og vil hjelpe deg å forstå mer av hva Gud har for oss. Boken handler om vår himmelske Fars lengsel etter å dele tanker og ideer med oss. Den beskriver Kristins personlige opplevelser, hennes historier og den innsikt hun har fått i temaet.