Hei, jeg heter Kristin

Jeg er gift med Tarjei og har tre barn. Jonatan, Hanna og Naomi. Bor i Kristiansand. Jeg er opprinnelgi sykepleier, sluttet som avdelingsleder i 2020 og startet 60% natt, for å ha mer tid til å gjøre det jeg brenner for. Jeg brenner for at andre skal utvikle seg selv og vokse i sin relasjon til Gud, at de skal finne sin gudgitte hensikt og hvordan de kan komme dit. Jeg taler, underviser, kursholder og forfatter av to bøker.

Familien min har vært på Hawaii i 3 år, hvor vi tok en DTS (bibelskole), der var jeg og Tarjei stab på den samme skolen det andre året og det siste året var vi med og ledet skolen. Her lærte jeg mye om mitt personlige forhold til Gud. Jeg opplevde å få en sterk og nær relasjon til Gud. Dette ligger sterkt på hjertet mitt og er noe jeg ønsker å dele videre med andre.