Å stole på Gud

Send meg en melding

Å stole på Gud er lett når livet smiler til oss. Men det kan være vanskelig når vi står midt oppi noe utfordrende. Vi kan oppleve mange utfordringer i livet, som sykdom, å miste jobben, dødsfall av nære personer, skilsmisse, at et av barna våre går gjennom tøffe ting som vi ikke har kontroll på eller økonomiske utfordringer. Livet bærer med seg slike hendelser, ting som ikke kan forklares og som kan oppleves som urimelig og urettferdig.

Stoler vi på Gud gjennom disse vanskelige livssituasjonene? Da familien vår var på Hawaii, ble troen min testet angående vår økonomiske situasjon. Jeg opplevde at Gud utfordret meg på om jeg stolte på ham. Da vi var stab på bibelskolen på Hawaii. Det var tre uker til vi skulle lede et team til Afrika, og vi manglet 45 000 kroner for å kunne gjennomføre turen. Vi kunne ikke bare la teamet dra uten ledere heller. Jeg kjente at jeg ble bekymret og stresset over situasjonen og måtte legge det over på Gud og stole på han. Det er ikke det samme som å være hjemme i Norge og tjene sine egne penger, spare dem opp for å kunne dra. Vi hadde kjent at Gud ledet oss til denne turen og hele oppholdet på Hawaii, så vi måtte stole på at han tok hånd om den økonomiske situasjonen.


Av og til har vi godt av å gjøre oss totalt avhengige av Gud, selv om det er utfordrende å stå mitt oppi det. Ukene gikk, og jeg måtte dag for dag gi dette til Gud og stole på han. Selv om jeg ikke klarte å være rolig for det, måtte jeg hver dag bestemme meg for å stole på at Gud ville ordne det. Den siste uka var alle pengene på plass. Når folk i dag spør hvordan det skjedde, så klarer vi ikke ordentlig å svare på hvordan det skjedde. Men en ting vet vi og det er at alle pengene kom så vi kunne reise.

Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Jeremia 17,7

Gud ønsker at vi skal stole på ham og slippe kontrollen. Bekymring betyr at vi ikke stoler helt på Gud. En dag jeg var bekymret over noe på jobb, opplevde jeg at Gud utfordret meg til å stole på Han på dette området. Jeg måtte velge å stole på ham i en situasjon der jeg begynte å bekymre meg for hvordan dette skulle gå. Stoler vi på at han vil det bære oss igjennom vanskelige opplevelser og utfordrende situasjoner? Å stole på Gud er en aktiv handling. Vi velger om vi vil stole på ham på dette området i livet. Vi må legge det over på Gud og lære oss å hvile i at han har kontroll. Jeg har merket at når jeg stoler på Gud, så er han der og har kontroll.

Ingen er ferdig utlært, jeg har fremdeles mye å lære. Skal vi gå inn i det Gud har for oss i livet, må vi ta store sjanser, det vi kommer til ett punkt der vi bare stoler helt og fult på at Han har kontroll.


Denne høsten har vært helt spesiell for meg. Jeg har opplevd at pappa er blitt så dårlig i sin sykdom, han hadde kreft med spredning. Jeg kunne kjenne på at jeg måtte velge å stole på Gud. At han tar seg av Pappa og alle oss rundt. Jeg får lov til å hvile i at selv om Pappa døde, så har jeg en som beskytter meg og mine tanker. Han gir en trøst og en omsorg der ikke er ord for.

De aller fleste av oss opplever mange prøvelser i livet. Vi kan velge å gå gjennom dette sammen med Jesus, velge å stole på hans ord og la han være med og forme tankene våre. Han har lovet å være med i alt og vil hjelpe oss å takle det vi går gjennom. Jesus har sagt at han vil hjelpe oss med å takle alt vi går gjennom.

Del gjerne med venner 💞