Hva betyr pinsa for deg i dag?

Send meg en melding

Du kan komme nær til Gud

Det er ikke meningen at du skal gå alene, Jesus sendte en i sitt sted en som kunne være tett på og hjelpe deg gjennom livet. Mennesker kan nå komme helt nær til Gud. Den hellige ånd har nå mulighet til å komme med sitt nærvær og sin hjelp. Se hva Jesus sa:


«Jeg ser at dere blir fryktelig lei dere over det Jeg har fortalt dere. Men dere vil forstå at det er til det beste for dere at Jeg går til Gud, for da kan Jeg sende Den Hellige Ånd til dere. Hvis Jeg ikke hadde gått fra dere, ville ikke Den Hellige Ånd kunne komme til dere.» (Joh 16,5-7 hverdagsbibelen)


Les også: https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/stilletid-med-jesus


Den hellige ånd kommer med råd

Det er meningen at du skal legge merke til hans råd på innsiden, og følge hans instrukser. Ingenting krever han av deg uten at det er til det beste for deg. Han er med deg hver eneste dag, han forlater deg ikke og han er din oppmuntrer og trøster når du går gjennom tøffe og vanskelige ting, da kan du søke inn i din ånd der finner du Guds ånd og han er der for deg. Jesus sa:


«de som vil gi livet sitt til Gud, kan få erfare Den Hellige Ånd. Han vil være med dere! Ja, Han vil være i dere, og dere vil kjenne Ham! For Jeg kan jo ikke forlate dere og la dere sitte igjen alene her som foreldreløse barn. Jeg skal komme til dere gjennom Den Hellige Ånd.» (Joh 14, 16-18 Herdagsbibelen)


Så mange ganger går vi heller til andre mennekser, når hjelpen er rett der med oss. Jesus sa mye om Den hellige ånd, hva vi kunne forvente å få når Han kom. Den hellige ånd vil alltid forsvare deg, som en advokat. Han forstår hvorfor du handler som du gjør. Hvorfor du har tatt de valgene du har tatt, som ikke alltid er de beste for deg, så er han der og vil lede deg til det beste livet han har for deg.


Den hellige ånd ønsker å veilede deg

Han er tilgjengelig for alle som vil. Jeg tror vi må lære oss å være stille og lytte på innsiden. Til hva Ånden sier oss. Hvis dette ikke er vanlig for deg, så er det fullt mulig å lære det. Det er lett tilgjengelig for alle, jeg tror av og til vi kan gjøre det vanskeligere enn det er.


Ta deg tid til å være stille sammen med Den hellige ånd. Dersom du skal ta ett valg i livet, han vet det beste veien for deg. Ta deg tid til å ta dette opp med Han. Se hva du tenker og hva som skjer inni deg når du gjør det. Etterhvert øver du deg opp til å bli sensitiv på at han leder deg og vil svare deg. Han vil at du skal velg rett, så du får ett godt liv.


Jesus døde for at du skulle få dette livet på innsiden, Han døde for at vi skulle ha ett liv i overflod og ha det godt. Men mange kjenner ikke til hvem Den hellige ånd er og kjenner ikke igjen når han kommer med sine formaninger og råd inn i livet. Selv om du kanskje ikke kjenner Den hellige ånd på denne måten, er det mulig å få taket på det.


Les også:  https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/6-ting-som-kan-hindre-deg-a-hore-fr


Se hva Jesus lovet at Den hellige ånd skulle være for oss:


«Men Den Hellige Ånd vil også tale til dere. I Mitt navn vil Han bli sendt til dere fra Gud, Min Far. Han skal undervise dere om alt det dere trenger å forstå, og Han vil også minne dere om alt det Jeg har sagt dere.» Joh.14,25-26 Hverdagsbibelen)


Den hellige ånd gjør det mulig for oss å kommunisere med Gud og det skjer i vår ånd. Så vi må lære å være opptatt av det som finnes i ånden vår.


Når du lærer å vandre sammen med Ånden, vil det vokse fram ett nytt liv på innsiden som vil vise seg i frukt på utsiden, det vil vise seg i gjerningene du gjør mot menneskene rundt deg. Og de skal kjenne deg på frukten du bærer med deg om den er god frukt skapt i felleskap med Den hellige ånd.


Den hellige ånd er vår medhjelper

Jesus gjorde det tilgjengelig for oss på pinsedag, da Den hellige ånd kom over apostlene. Det betyr at du ikke lenger trenge å streve i deg selv og se at du ikke får det til. Men du har med deg en medhjelper som er med å former deg og hjelpe deg.


Det var derfor Paulus kunne gå fra å hate de kristne til å bli den som fikk så mykt hjerte og kunne beskrive hvordan nåden og kjærligheten er. Han hadde fått en åpenbaring på innsiden om hvem Jesus. Det er det som er tilgjengelig for meg og deg også.


Så når du leser i Bibelen kan du be Den hellige ånd vise deg hva det betyr inn i ditt liv. Vær oppmerksom på at du kan få svar inn i ånden din, for han vil så gjerne lede deg i hverdagen. Paulus sa jeg trenger ikke lenger søke råd hos mennekser, for jeg kan gå rett til kilden.


«Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.» Gal 6,12


Den hellige ånd ønsker å være en del av hverdagen din

Håper dette oppmuntret deg til å prøve å ta Den hellige ånd med i hverdagen din. Jeg begynte selv med det for over 9 år siden, da jeg lærte meg å lytte til Guds stemme. Det er det mest fantastiske jeg har lært meg, og jeg har ikke stoppet. I begynnelsen var jeg full av tvil og vantro på at det gikk an. Men jeg har lært meg at det er ett liv inni oss som vi må få taket på og det er livet sammen med Den hellige ånd.


Han vil hjelpe deg i vanskelige situasjoner, og trøster deg, han viser kjærlighet og gir meg innsikt som ingen mennesker kan gi deg. Det er livet med Den hellige ånd er det så mange som ikke har fått helt taket på og så er det der så lett tilgjengelig for oss. Vi må bare få litt mer kunnskap om hva som er mulig og hvordan vi gjør det. Kom gjerne med spørsmål, hvis det er noe du lurer på.


Del gjerne med noen du tror vil ha glede av dette.

Ha en nydelig pinsehelg.