Hvordan kan du lære å lytte til Guds stemme?

Send meg en melding

Å lytte til Guds stemme er noe av det jeg elsker aller mest å gi videre til andre. Jeg var selv 33 år før jeg begynte å forstå hvordan det fungerte og lærte meg hvordan det er mulig og hva jeg måtte gjøre for å øve det opp.

Gud snakker til deg

Jesus forklarte at han er som den gode hyrden og vi er sauene som han passer på:

«Mine sauer hører Min stemme, Jeg kjenner dem og de følger meg» Joh 10,27

Det er helt naturlig for oss å høre fra Gud. Han ønsker å kommunisere med oss. Se på det Jesus sa at vi kan forvente oss:

«Den hellige ånd, som Far sender i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt.» Joh 14, 26

Her ser vi at når vi har tatt imot Jesus vil vi få Den hellige ånd, så vil Han lære oss og minne oss på ting. Så hvordan kan vi fanger opp hva han minner oss på?

Hvordan gjør du det?

Det er ett spørsmål jeg får mange ganger. Hvordan gjør du det? Jeg velger å sette meg i en posisjon hvor jeg aktivt lytter etter om Gud ønsker å si noe. Jeg sette meg på ett uforstyrret sted hvor jeg slapper godt av og skrur av telefonen en tid for bare å være med Jesus. Jeg anbefaler deg å ta en tid på døgnet som passer best for deg. For meg passer morgenene best.

Han er der i det sekundet du vender dine tanker mot Han.

Jeg må skrive et vers på engelsk, for den engelske oversettelsen forklarer bedre at Jesus er der i det sekundet du setter deg ned å bruker tid med han.

«But this is how you should pray. Go to a place in your house where you can be alone. You can shut the door and you can pray to God your Father. He is in that secret place. He sees what you do there. He will give you good things in return.» Matt 6,6

Når du setter av tid alene med Jesus. Så lytter han til det du har på hjertet ditt. Men han ønsker også å tale rett inn i livet ditt. Han vil oppmuntre deg og slette sår som har hindret deg å bli helt fri inni deg. Gud er en personlig Gud som bryr seg om deg.

Du kan stille spørsmål du lurer på og stoppe opp litt. Og ikke bli overrasket om du får svar. Jeg er mye rundt å underviser i små og større grupper om dette. Og mange spør om jeg kan be for de sånn at de hører stemmen klart og tydelig, de vil helst ha skriften på veggen. Men Jesus kommer ofte i det stille. Derfor er det så viktig å roen ned tanker og sinn. Men han er der og ønsker å si deg ting inn i livet ditt og lede deg videre i livet. Jeg hadde ei gruppe en dag hvor det var fire damer, alle sammen ønsket dette og vi øvde oss opp der og da. Vi stilte Gud spørsmål som hva liker du med meg? Og den kvelden kunne alle 4 si at de hadde mottatt ord fra Gud direkte inn i livene sine 🙌😃. Det er helt fantastisk og Gud lengter etter å kommunisere med deg på denne måten.

     Du kan ikke forvente å høre fra Gud hvis du ikke lytter.

Han prater med alle mine barn. Han vil hjelpe deg til å bli mer kjent med deg og hva du kan gjøre for andre. Han er der og går sammen med deg gjennom  hele livet og du kan være ledet av Han.

Hvordan høres stemmen ut?

Gud gir deg tanker fra seg inn i dine tankerekker. Vi mottar tanker fra 4 forskjellige kilder og det er viktig at du lærer deg å forstå hva som er fra Gud. Du har mest sannsynlig hørt fra han tidligere, det er noe kjent, du må bare være oppmerksom når du tenker noe som kan være fra Gud.

Fire kildene du får tanker fra:

  1. Oss selv. Vi har i gjennomsnitt 60 000 tanker i løpet av en dag og de fleste av de produserer vi selv.
  2. Andre. Av og til kan du høre for deg hva noen andre mennesker ville sagt om deg når du gjør noe. Det kan være foreldre, lærere, trenere eller andre som har har stor betydning for deg. Dersom disse tankene er med å trykke deg ned, skal du ikke høre på de. Finn gode personer som du stoler på og tenk hva de ville ha sagt eller rådet deg til. Som vil deg vel og tenker det beste for deg. Hører du på disse tankene, kan de være med og oppmuntre deg og gjøre at du velger det som er godt for deg.
  3. Gud. Han gir deg tanker til framtid og håp. Han ønsker å oppmuntre deg og råde deg til å ta god valg og han ønsker å lede deg inn i det livet han har for deg.
  4. Fienden kommer dessverre også med sine tanker til deg. Han ønsker å ødelegge det gode livet Gud har for deg. Han lyver om deg og om Gud. Han prøver å holde deg nede og borte fra ditt fulle potensial og det du er skapt til å være og gjøre.

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at du skal bli god på å kjenne igjen hvor tankene dine har sin opprinnelse. Du kan velge hvilke tanker du ønsker å ha og du kan kaste tanker ut av hode ditt som ikke burde være der. Det kan være tanker som er med å trykke deg ned. Tanker som fører til ødelegger for ett godt liv for deg.

Tanker du bør ta inn i hjertet ditt og grunne på er når du får noe fra Gud. Dersom du får  oppmuntrende ord til deg deg selv, når du får tanker om en god framtid og som gir deg håp. Gud kommer til deg med slike tanker og han gir også gode tanker om andre. Gud elsker deg, han ser på deg som uendelig verdifull og han er så fornøyd med det han har skapt i deg. Han er alltid med deg.

Hvordan kan du vite at du har fått noe fra Gud?

Dersom du får tanker du tror kanskje er fra Gud, kan du teste det opp mot disse fire spørsmålene:

  1. Er det i tråd med hva Bibelen sier? Gud kommer aldri til å si noe som går imot sitt eget ord. Da er det viktig å kjenne til hva som står i bibelen om hvem Jesus er og hva som er hans karakter. Han er god, kjærlig, han fordømmer ikke og han er der og vil løfte deg opp.
  2. Kjenner du aksept inni ånden din? Når du har tatt imot Jesus i hjertet ditt, så blir du ett med Den hellige ånd. Det betyr at din ånd vet hva som er fra Gud. Så når du får ett ord eller en tanke og kjenner fred og du vil kjenner at det aksept inni deg for dette ordet.
  3. Er det aksept hos andre du sier det til? Dersom du får noe du tror er fra Gud, kan du også teste det med andre som er kommet lenger enn deg med Gud. Noen som lever nær Gud og som kan lytte til det du tror du har fått og de vil kjenne i sin ånd (fordi de har Den hellige ånd) om det kan være fra Gud.
  4. Gir det Gud ære? Dersom du får noe som gir Gud ære eller som fører til framgang i deg og gud rike. Gud har alltid planer om gjennopprettelse, helbredelse, godhet og framgang for deg.

Når du kan svare ja på disse spørsmålene, kan du med trygghet tenke at Gud har snakket til deg. Men for å få bekreftelse på at det er han, må du gjøre det han sier. Dersom du får en tanke om å si noe oppmuntrende til noen, så vil det bli bekreftet dersom du faktisk gjør det. Du vil se om det når rett inn hjertet på den du sier det til. Og om det ikke skulle være fra Gud, ja da har du uansett gjort noe godt mot noen. Vi må våge å prøve å feile litt for å bli mer trygg på det som er fra Gud.

Jeg har mange ganger fått noe jeg tror er fra Gud, og kan fremdeles kjenne jeg er usikker innimellom. Men jeg gjør de gode tingene jeg tror er fra Han. Når jeg svarer ja på de spørsmålene over og da prøver jeg det ut og sånn har jeg lært at det er Gud som leder meg i hverdagen.

Vi må tørre å prøve og feile for å vokse videre i kjennskap til Gud.

Hvis du tørr å feile og gå på det du tror er fra Gud. Da vil du bli kjent med hva som er fra Han og du vil få ett veldig spennende liv. Noen ganger utfordrer Gud oss. Dersom du har stilletid og du stadig tenker på noen som har gjort noe stygt mot deg. Denne personen dukker opp. Kanskje Gud minner deg på at du skal tilgi det gale de har gjort. En gang opplevde jeg at ei ikke hadde handlet rett mot meg, så kjente jeg at jeg fikk tanker om å gjøre noe godt for henne. Med en gang ville jeg ikke høre på denne tanken, men jeg viste det var Gud som utfordret meg til å gjøre som bibelen forteller at vi skal. Og jeg valgte å handle godt mot denne personen og velge tanker som var velsignelser over denne personen. Når vi gjør det, det er da vi begynner å gjøre en forskjell i oss og rundt oss. Det er da vi kan vise de rundt oss hvem Jesus er. Jesus vil hjelpe oss til å velge det som er rett og godt. Han minner oss på det i tankene og selv om det utfordrer oss, så er det til vårt beste å følge den gode hyrden sine råd.


Håper du ble oppmuntrer og har lyst til å lytte mer, så Gud får minne deg på ting. Da vil du oppleve at når du begynner å gå på det, så ser du at han leder deg og du får det mye bedre og kan være en forskjell inn i menneskers liv.

Har du lyst til å kjøpe boka mi «Inn i Guds nærhet», som handler om hvordan det startet med meg og hvordan Gud viste meg hvordan jeg skulle bruke spilletiden min og hva som skjer når vi gjør det. Da kan du skrive en melding til meg ❤️. (248 kr.)

Dersom du ønsker å få med deg når jeg poster innlegg her på bloggen, så går du inn å liker siden min på Facebook eller du kan følge meg på Instagram.

Del gjerne med venner du tror vil ha glede av dette.

Ha en nydelig dag💞.