Hva skjer når du begynner å lytte til Guds stemme?

Send meg en melding

Det er meningen at du og meg skal kunne høre fra Gud. Ikke bare en enveiskommunikasjon, der vi ber til han, men der vi kan lytte til hva han ønsker inn i livet vårt.

Jesus sa selv at vi skulle høre stemmen hans. Han beskrev seg som gjeteren og vi som sauene.

"Mine sauer hører Min stemme, Jeg kjenner dem, og de følger Meg.» Joh 10,27

Hva er det som gjør at noe hører fra han og andre ikke? Personlig er jeg 100% overbevist om at alle kristine kan lære seg å høre fra Gud. Det kommer ikke helt automatisk, vi må lære å kjenne igjen når vi får tanker som er fra han. Det er som å gå i skogen. Du hører kanskje ikke fuglene, selv om de er der, men når du blir oppmerksom og lytter etter så vil du høre dem. Sånn kan du lære å være oppmerksomme når Gud ønsker å si deg noe.

Jesus er den gode hyrden, som passer på så ikke ulver og rovdyr kommer og ødelegger for sauene. Han gir sitt liv for sauene. Og sauene lærer å høre hans stemme. De kjenner den milde gode stemmen og de vet Han vil det beste for dem. Sånn er det med oss når det gjelder å være oppmerksom på Guds tiltale til oss.

Jesus sa at vi som er av Gud hører hans stemme. Men vi må lære å lytte. Jeg har vært kristen hele mitt liv, men det var ikke før jeg var 33 år, jeg lærte det å lytte til Guds stemme i hverdagen. Han ønsker å lede oss personlig i hverdagen. Han har en god plan for oss og han har lyst til å beskytte oss og vise oss omsorg

Vi dro med hele familien til Hawaii i 2011. Den første uken fikk vi undervisning om dette, det var helt nytt for meg. Jeg hadde hørt at det var mulig og var veldig interessert i det, men hadde ikke fått noe undervisning om hvordan, hva jeg måtte gjøre og hvordan det virket. Da Donna underviste om det, kjente jeg at dette ville jeg ha taket på. Jeg bestemte meg for å søke det.

Stilletid med Jesus og en kopp kaffe.

Det som kanskje kan være det mest utfordrende med å lytte til Gud, er kanskje det med at vi er så hektiske og gjør oss selv opptatt med alt mulig. Her er noen 7 grunner til at det er super viktig for oss som kristne å lære dette: 


1. Du blir kjent med Gud

Når du begynner å få tiltale fra Gud, blir du mer kjent med Hans personlighet. Han er god, han er kjærlighet og kan ikke gjøre noe annet enn i sin kjærlighet til deg. Han ønsker å vise sin godhet og kjærlighet overfor deg.


2. Han åpenbarer sannheten for deg

Når Gud begynner å snakke til deg, vil du bli kjent med sannheten. Han viser deg sannheten om seg, deg og livet ditt. Noen ganger har vi ikke forstått alt, men så kommer han å viser deg så du forstår det. Se hva Jesus sier: 

"Men når han kommer, sannhetensÅnd, skal han veilede dere til hele sannheten." Johannes 16,13

Jesus sa at Den hellige ånd skal åpenbare sannheten for oss, er ikke det fantastisk.


3. Du blir bedre kjent med deg selv

Så når Gud begynner å vise deg sannheten, så viser han deg også de løgnene du har trodd på i livet. Da begynner Han å komme inn med sin sannhet om deg, og du får det mye bedre med deg selv.

Jeg har selv erfaring med dette. Da jeg vokste opp så jeg ned på meg selv, jeg så meg ikke som verdifull og elsket ikke meg selv. Når Jesus begynte å vise meg personlig hva han syntes om meg og hva han så i meg, begynte jeg gradvis å endre meg til det bilde han hadde av meg. Jeg kan i dag kjenne meg så hel og god på innsiden.


4. Han ønsker å vise deg det han har for deg

Jeg elsker hvor personlig Gud kan være, det er helt ufattelig noen ganger. Men han sier i sitt ord at Den hellige ånd skal tale til oss og dette er en av oppgavene han har: 

"..skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere." Johannes 16,13

Den hellige ånd ble kalt talsmannen, fordi han skal tale til oss. Han skal også forstelle deg om det du skal utrette i livet. Gud har en plan for deg (Jes 29,11). og han ønsker å vise deg hva dette er. Han forsteller ikke alt med en gang, men de du trenger å vite for å gå i riktig reting. Da jeg begynte å søke Gud i stillhet, var dette helt nytt for meg. Men jeg så plutselig for meg en bok, jeg undret meg på hvorfor jeg så for meg en bok når jeg var stille sammen med Gud. Jeg skjønte ikke engang at det var noe Gud ønsket at jeg skulle gjøre. Men etterhvert som jeg lærte meg å ta imot dette som er fra han, så har han vist meg enda mer.


5. Han vil lede deg

Gud ønsker å lede deg. Tenk deg den gode hyrden. Han er god. Han beskytter og viser omsorg. Han viser hvor det er best å gå. Han vil det beste for sauene sine. Han holder sauene ute av farer og beskytter de mot fienden. Han vil det beste for dem og kaller de med navn står det. Sånn ønsker Gud å lede deg inn i det han har for deg. Noen ganger er vi så vant med å bare leve våre liv som vi selv vil, men Gud har større planer for deg enn du selv har. Se hva han skriver her: 

"For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker." Jesaja 55,9

6. Du blir mer lik han

Når du begynner å bruke tid med Gud å lytte til Han, vil hans liv vokse fram på innsiden din. Det er som om hans karaktertrekk er plantet so frø inni deg. Han er kjærlighet, godhet, glede, fred, tålmodig. Alle disse frøene vil vokse fram som frukter i ditt liv når du kopler deg på han. Jesus sa: 

"Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg." Johannes 15,4


7. Du blir kjent med alt han har gjort tilgengelig for deg

Det er noen ganger så vanskelig å forstå alt som står i bibelen. Men når vi er sammen med Jesus vil han gjøre de tingene tilgjengelige og relevante inn i vårt liv. Da vil du skjønne at du er hellig, ren og rettferdig. At du trenger ikke kjenne på fordømmelse. Tenk så mange kristne som går rundt å dømmer andre mennesker. Det er ikke Guds karakter og han dømmer oss ikke for det gale vi gjør, han har bare lyst å gjøre deg ren igjen, og så vi vet alt vi har tilgang på gjennom han.

Når vi begynner å få taket på dette livet, vil vi kunne være lys for andre. For det gode livet vi har på innsiden kommer ut so frukter på utsiden. Det betyr at det du sier er godt og det du gjør er godt. Da opphøyer du Gud og viser hvem han er til andre menneser.


Dersom du kjenner at du har lyst på alt dette, men har det ikke enda. Da har jeg lyst til å invitere deg med på ett 5-dager inngående kurs i dette. Det er en gang i uka, over 5 uker. Der du vil lære alt du trenger for å få taket på dette livet sammen med Jesus: Les mer om kurset her.


Ha en nydelig dag og del gjerne med noen du tror vil like det jeg skriver.