4 typer selvtillit

Send meg en melding

Hvilken type person er du når det gjelder selvtillit? Det med selvtillit har alltid fascinert meg. Når jeg ser personer som ikke kan mer enn en annen, men fordi de har så mye selvtillit er det de som vinner fram. Selvtilliten har mye å si for hvordan vi har det og hvordan vi går fram i livet. 

Jeg skal i dette innlegget gå inn på 4 forskjellig typer selvtillit. Det er selvfølgelig nyanser av alt, men det vil få deg til å forså litt mer av det som gjelder selvtillit og du vil lett kunne plassere deg der du er. 

Hvorfor er det sånn at noen har masse selvtillit og andre nesten ikke noe? Noe er arv og noe er miljø, hvordan vi har vekst opp og hvem man har hatt rundt seg. Noen virker som de har for mye og er du som jeg var i mange år, så har jeg hatt litt for lite på noen områder i livet. 


4 NIVÅER AV SELVTILLIT

  1. De som har masse selvtillit, de bruker den mest for seg selv og vil ha fram sin vilje. De mener gjerne de har rett og vil ha fram sin rett. De er gjerne egoistiske i sin framtoning, de har sterke meninger, og vil de vinne fram sin mening. De kommer gjerne lagt i livet, for selvtilliten er en drivkraft som får de lagt. 
  2. De som har sund og god selvtillit. De bruker den ikke bare på seg selv, men også for å løfte andre opp og fram. Det å løfte andre fram går ikke ut over deres trygghet på seg selv. De lar andre ha sin mening, de elsker fram det som ligger i andre og dette gjør de ikke mindre trygge på seg selv. De har evnen til å utrette det de skal.
  3. De som er usikre på seg selv, men løfter andre opp. De sette seg lavere. Det er heller ikke her du skal være. Det er en super fin egenskap å løfte andre opp. Men Gud sier til deg at du skal være frimodig og sterk. Du skal i frimodighet ta din plass og ikke avvise det Gud har lagt i deg, for det kan bli resultatet hvis du er der for lenge.
  4. De som ikke har god selvtillit. De har ikke tro på seg selv og greier heller ikke løfte andre opp til å ha tro på seg. De kan trykker andre ned, for de har blitt så trykket ned selv. Når noen (de med mer selvtillit enn dem) kommer og utfordrer dem, så blir de usikker og i tvil på hva de skal tro. De klarer ikke å hjelpe seg selv eller andre. Dette er ingen god plass og være, og det er heller ikke meningen at noen skal være der. 

Har du klart å plassere deg, kanskje kjenner du igjen personlighetene til noen mennekser rundt deg? 


SELVTILLIT TRENGER IKKE VÆRE EGOISTISK

Jeg merker noen har mye selvtillit og noen har ikke, når personen med mye selvtillit sier noe så er det sånn det blir og det er han som gjerne får rett, for han har mest selvtillit. Jeg undrer meg på hvorfor ikke de med masse selvtillit bruker det for å løfte ande mennesker opp? Ofte bruker de det bare for å løfte seg selv fram, og det som kunne ha vært så fint blir veldig egoistisk. Det er ikke meningen av vi som kristne skal ha selvtillit på denne måten, da mangler vi er stor porsjon ydmykhet og omsorg for andre. En person med selvtillit nr.1 heier ikke fram selvtilliten i de som ikke har det. Den med sterkest selvtillit vinner ofte fram. De tror de har rett hele tiden. Hvis noen er her så er de gjerne det bibelen kaller stolte i egne øyne, og er du en slik person, så kan det være du har behov for å ydmyke deg litt. Eller tenke litt mer på ande enn deg selv kan være sundt.


VÆR FRIMODIG

Vi skal være frimodige og sterke, se på disse versene i bibelen:

«Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9

Vi skal være frimodige og ha sto på oss selv, hvis ikke kan vi gå glipp av det Gud har for oss. Se på Moses og Josva, to store menn i bibelen. Da Gud kallet dem, følte de ikke at de var det Gud sa de skulle bli. Men de måtte ta i mot den selvtilliten og frimodigheten, for å utføre det de skulle. Og Gud var med de og gav de det de trengte av selvtillit.


HAR DU SELVTILLIT OG MOT, SÅ BRUK DET PÅ Å OPPMUNTRE ANDRE

En med selvtillit, burde være en oppmuntrer for andre! Han burde få fram tilliten i andre, så de stoler mer på seg og sine valg. Når jeg heier på andre mennesker, så er det ikke på noen måte at dette vil være med å få meg til å få mindre selvtillit, men jeg får den sunne gode selvtilliten som bibelen sier vi skal ha. 

Gud ber oss utføre ting, og vi er nødt til å tro på oss selv for å utrette det han har for oss. Vi må si oss enige med Guds tanker for oss. Da kan vi ikke la janteloven eller noe være med å trykke oss ned. Les gjerne Innlegg om Janteloven her.


HVIS DU IKKE HAR TRO PÅ DEG, HVORDAN KAN ANDRE HA DET?

Har du noen ganger blitt overkjørt av personer som har sterkere selvtillit enn deg? Hvis du ikke har tro på deg selv, hvordan kan andre ha det? Men med en gang du får tro på deg, så begynner andre å tro på det som ligger i deg. Jeg ser at trygge mennesker som har masse selvtillit, mange ganger har overkjørt gode personer, bare fordi de ikke er trygge nok på det de tror på. Ikke la noen gjøre det med deg, min venn. 


SELVTILLITEN ER FOR Å LØFTE OSS SELV OG ANDRE FRAM

Personene som er fulle av sunn selvtillit, er de tror på seg selv og de tror på andre. Det er der vi bør strekke oss mot å komme. Jeg kjenner personer som har masse selvtillit og er trygge på seg selv, de utnytter ikke dette til fordel for andre, men bruker det til å gjøre det de skal og de løfter andre opp til det de skal. De blir ikke misunnelige eller har behov for å bruke albuer for å komme seg fram. Det er en god og trygg selvtillit, når du er trygg på deg selv, og løfte andre opp samtidig. Vi ser denne selvtilliten hos Jesus. 


VI SKAL VOKSE I FRIMODIGHET OG SELVTILLIT

Vi skal vokse i frimodighet, så vi er trygge på oss selv, ingen andre trenger å trykke oss ned, og vi kan være så trygge at vi løfter andre opp. Vår tillit skal være på oss selv, fordi Gud er med oss. 

Vi må ha trygge gode ledere som har tillit til seg selv og som løfte andre opp. Jesus hadde all kunnskap, sannhet og innsikt. Han utnytter aldri denne selvtilliten til å framheve seg selv, det trenger han ikke. Han var trygg og god på seg selv, så han kan trøste og oppmuntre andre til å få tro på seg selv. Han viste hvem han var, det gikk ikke ut over hans integritet å hjelpe andre. Han løfte andre opp og ble en tjener selv. Det er sånn vi også skal være. Vi skal ikke utnytte andre fordi vi har stor selvtillit, vi skal være så trygge på oss selv, at vi heier fram det andre  og hjelper de andre til å få det bedre. 


VI TRENGER SELVTILLIT OG MOT TIL Å MØTE LIVET

Jeg ønsker å gi mine barn selvtillit så de kan stå når de møter motstand, at de kan være trygge på seg selv i sine valg. Jeg ønsker at de skal finne selv selg og gå etter den de er skapt til å være. Sånn tror jeg det er med Gud også. Han vil at du skal være fri til å være den du er skapt til å være. Ikke la andre tykke deg ned med sin sterke personlighet, men at du er så trygg i deg selv, så du kan løfte andre opp uten at det utfordrer deg. Men du må ikke havne der at du bare løfte andre opp, kanskje du er den personen som trenger å finne mot og styrke til deg selv.


DU HAR ALT DET DU TRENGER

Du har alt det du trenger for å utføre det Gud har for deg. Selv om du har noen negative sider og noen ting du ikke er flink til (det har vi alle), så gjør ikke det noen ting, for du har det som trengs. Gud har utrustet deg med det jeg trengs 🙌. 

Hvis du er en person med masse selvtillit, så bruk den med å løfte andre opp, ikke la den bare føre til egen vinning. Jesus sa ikke dere med stor selvtillit, kjør over de andre sånn at du får din vilje. Du burde være så trygg på deg selv at du løfter andre opp og er like trygg på hvem du er. 

Er du helt nederst på selvtilliten at du ikke tror på deg selv og klarer ikke løfte andre heller opp. Du har kanskje hatt mye motstand i livet som har gjort at du har mistet troen på deg selv. Min venn, det er ikke meninga at du skal ha det sånn. Gud elsker deg, han ser deg som verdifull, du er hans øyensten. Du har alt som skal til for å fullføre det Han har for deg og når han har tro på deg, så kan du også ha det.


TA IMOT SUNN OG GOD SELVTILLIT

Dersom du er en som alltid løfter andre opp og ikke har mot til å sette deg i den posisjonen du egentlig vet at Gud har utvalgt deg til. Så vil jeg be deg om å få tro på deg selv. Du har det som skal til. Gud er fornøyd med det han har lagt ned i deg. Når han er fornøyd med deg, så kan du også være det. Vær frimodig! Du har det som skal til. Ha ikke bare tro på Gud og alle andre, du skal være frImodig og tro på deg selv også!Håper dette var interessant for deg og at det hjalp deg litt å plassere deg. Ønsker det alt det beste. Dersom du ønsker å få med deg neste gang jeg legger ut ett innlegg; følg meg på facebook-siden her.