Kampen foregår i tankene

Send meg en melding

En relasjon kan bli ødelagt bare ved at du ser en person i butikken. Det var rart tenker du. Men la meg lede deg inn i en situasjon du helt sikkert har vært i. Tenk deg at du handler i butikken, og ser en person du ikke kjenner så godt, du merker at hun overser deg helt og går til en annen del butikken enn der du er. Hva tenker du da? Tenker du «Ok, denne personen vil ikke ha noe med meg og gjøre, så da trenger ikke jeg heller ha noe med henne å gjøre». Akkurat da er du med å ødelegger den relasjonen til dette menneske. For du vet ikke om denne personen har sett deg en gang, kanskje har hun hatt en lang dag på jobb og må skyndte seg å hente det hun trenger før hun må hjem. Du kan velge å tenke det beste. Selv om denne personen ønsket å overse deg og gikk en annen plass i butikken fordi hun så deg, kan du fortsatt velge å tenke det som er rett. Det som er det riktige i forhold til hvordan Gud ønsker at vi skal møte mennesker. Du kan tenke «Jeg har ikke noe uoppgjort med dette menneske, jeg ønsker å være god, og jeg skal ikke være den som ødelegger relasjonen til dette menneske". For jeg skal elske alle mennesker. Så for det første så tror jeg vi mennesker så fort kan tolke ting feil, og det kan være med  å ødelegge relasjonen din til mange mennesker. Og selv om du har rett at denne personen velger deg vekk, er det enda viktigere å bevare hjertet og riktig innstilling i hjertet.

Les gjerne hvordan du kan bevare hjertet: https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/bevar-hjertet-framfor-alt-du-bevarer


Gud har satt oss til å elske de rundt oss, og bevare hjertet sånn at vi klarer det. Han vil hjelpe deg til å tolke situasjoner på en best mulig måte og han vil også du skal elske og velsigne om noen skulle bevisst velge å behandle deg dårlig. Ja, jeg vet det kan være vanskelig. Men det er rett og det gjør at du har fred, for da er du den som velger å ha en god relasjon til andre mennesker, selv om de ikke velger det. Det er sånn vi kan være lys. Jesus sa vi skal være lys i denne verden, ved de handlingene vi gjør. Og det er ikke når du er god mot de som er gode mot deg. Nei, det er når du velger å være god mot de som velger å ikke være gode overfor deg.


Har du opplevd ting i omgivelsene og med mennesker rundt deg som er ekstra utfordrende? Og du har tanker som ikke er gode? Har du blitt frustrert, irritert og sint på det som skjer rundt deg? Det du tenker inni deg da, er avgjørende for hvordan du handler senere og hvordan du har det inni deg.


Vi må lære oss hva som skjer i tankene våre og vi må lære oss å ta kampen opp for det gode og for livet vårt. Vi har en fiende kommer med fordømmelse, nedlatende ord mot oss og andre rundt oss. Fienden kommer med tanker som er med på å ødelegge relasjoner til de vi har rundt oss og det kan starte som en liten tanke du får om noen du møter tilfeldig i butikken.


Vi må lære oss å kjenne igjen når vi får tanker vi ikke burde ha. Fienden er ute etter å drepe, myrde og ødelegge det fine livet Gud har for deg og de gode relasjonene det er meningen at du skal ha. Fienden kjenner dine svake sider og er ute etter å trykke deg ned og holde deg der. Se på disse versene:


«Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Joh 10,10


Så mitt råd til deg er at dersom du får tanker som er med å stjele, abortere eller ødelegge relasjoner, så er dette ikke tanker som er forenelig med det Gud har for deg. Han vil at du skal ha ett liv og ha overflod.


Du kan lære deg å kjenne hensikten bak tankene du har. For tankene våre blir påvirket av fienden også, og så må vi lære å kjenne igjen når vi får oppbyggende tanker som er fra Gud. Har tankene gode hensikter og er det i tråd med Guds ord så aksepter det som dine. Men når du får nedbrytende tanker om deg selv eller andre, så er det løgn som prøver å ødelegge for deg. Ikke ta de inn som dine. Men lær deg å gå imot dem. Du kan tenke at du ikke er god nok, ikke har talenter nok og du kan begynne å sammenlikne deg med andre. For fienden vil gå rett mot deg og din identitet. Det er så viktig å kjenne Guds ord og hva Gud sier om deg og si deg enig med det. Se på disse ordenen Gud sier om deg:


«Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.» Sef 3,17


Gud sier du er uendelig verdifull, han har framtid og håp for deg, han har ett godt liv i vente for deg, og alt fører til det gode for den som elsker Jesus (Rom 8, 28). Når du har tanker som trykker deg ned og fordømmer deg så er dette tanker som ikke er fra Gud. For å rydde opp i tankene må du si deg enig med det gode Gud har for deg. Han er god og vil det beste for deg 🙌 😃.


Når du kjenner at fienden bombarderer deg rett på din personlighet og den du er. Så skal du gå i mot det med Guds ord om deg. Som sier at du er elsket, du er utvalgt og du er verdifull. Du er skapt i Guds bilde og du skal ha framgang i det du gjør.

Les gjerne om at du er uendelig verdifull: https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/uendelig-verdifull-som-du-er


Du har en fiende som ødelegger for deg. Han gir deg tanker som er skadelige for deg. Han hater det gode Gud har for deg og prøver å stoppe det. Du kan avsløre tanker fienden prøver å lure deg med. Du må kjenne igjen om tankene har en gode hensikter eller om de har dårlige hensikter. Du kan lære deg å ikke godta de tankene som fører til ødeleggelse for deg og dine relasjoner.


En god grunnregel er at fienden kommer med løgn. Han vil trykke oss ned. Han vil at du skal føle skyld og skam. Han forteller deg hvor elendige du er. Han frister deg til å gjøre gale ting og sier at det ikke er så farlig. Etterpå kommer han med fordømmelse og viser oss hvor elendige du er. Gud gir gode tanker, til oppmuntring, gjenopprettelse, kjærlighet, godhet og fred. Han viser oss sannheten. Slike tanker er fra Gud. Hvis vi følger dem, vil det forvandle livet ditt❤️.


Tanker som kommer inn, kan blokkere det Gud har for oss. Fienden vil gi oss tanker som hindrer det Gud har for oss, hvis vi aksepterer dem som våre tanker. Du må lære deg å ikke godta nedsettende tanker om deg. Det er så mange som går rundt å tenker nedlatende tanker om seg selv. Du er mer enn god nok og Jesus har utvalgt deg til å gjøre en forskjell i livet og til å ha ett godt liv hvor de lykkes i det du gjør. Jesus har framtid og håp for deg.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer 28,11


Gud er med deg og leder deg. Han kan ta det som er ødelagt i livet og rette det opp som ingen andre kan. Vi kan komme inn i Jesus sin forvandlingsprosess og det begynner med å rydde i tankene. Tanker som ikke tror på deg, skal du ikke ha. Tanker om at du ikke er god nok, skal du ikke ha. For du er mer enn god nok. Det er meningen at du skal trå inn i alt det gode Gud har for deg. Du må lære å stole på at Gud er god og at Han har gode hensikter med ditt liv. Når du klarer å hvile i det, ta det som en sannhet inn i livet ditt. Vil det sette deg i frihet.

Les gjerne om hvordan Janteloven kan ødelegge for deg: https://www.kristinlberge.no/blogginnlegg/har-du-latt-janteloven-trykke-deg-ned


Kanskje har du en opprydning du trenger å gjøre i tankene dine og kanskje tenker du det er så mye, hvor skal jeg begynne? Men en liten endring vil føre deg i riktig retning. Og Jesus er der og hjelper deg, Han kommer til å minne deg på det som er fra seg og Han er der og vil løfte deg opp når du er nede. Fienden gjør motsatt han prøver å bryte deg enda mer ned når du er nede. Hører du på de tankene og aksepterer de som sannhet i livet ditt, da min kjære venn går du i feil retning og det vil være med å ødelegge for livet ditt. Jesus vil bygge deg opp, han har lyst at du skal bli den beste utgaven av deg selv.


Legg merke til det du tenker om deg selv. Er det nedbrytende, bør du ikke akseptere det som en sannhet, for det er ikke i tråd med det Gud tenker om deg. Han ser på det gode han har skapt i deg og han ser på deg som sin øyensten. Du skal ikke kjempe mot deg selv, men for deg. Og du skal kjenne at det fungerer. Jeg vil at du skal vite at du er høyt elsket for den du er. Du er utvalgt. Du er av betydning. Du har en god framtid foran deg.


Håper dette gav mening for deg. Begynn å bruk det inn i livet ditt og du vil se at det vil gi deg framgang.


Del gjerne med venner💛.

Lik gjerne siden min på facebook eller følg meg på insta, hvis du vil få med deg når jeg poster neste blogginnlegg.


Husk at du er elsket for den du er💞.

K